CEFC China Ticari Temel Kriteri

İnsan odaklı, modern bir işletme sisteminde yenilikçi yönetim mekanizması uygulanarak ulusal yasa temelinde faaliyet gösterilmektedir. "CEFC China Ticari Temel Kriteri" esasında ve Yönetim Kurulunun önderliğinde, genel müdür sorumluluk sistemi, üç çeşit ilişkiler işadamı ekonomisi ile, Konfüçyüs öğretisi, yenilik yönetim modeli, Trinity askeri yönetim uygulanmakta, bir şirkette iki sistem planı uygulanmakta, "Bir Merkez, Bir Set Ortak Ekonomi Bütünlüğü, Bir Grup Organize İcracı Ekibi" oluşturulmaktadır. Uyumlu, düzenli ve standardize geliştirme stratejisi her bir CEFC Çin çalışanı için kendini değerlendirme ve geliştirme sahnesi sunmaktadır.


   

Hakkımızda Şirket Profili
Konuşmalar ve Makaleler
Şirket Liderleri
Kurumsal Yapı
İlgili İletişim
İlgili Bilgiler CEFC Çin Ticari Temel Kriteri
CEFC Çin Hakkında
Cep Telefon Sürümüne Girmek İçin Taratın